Infångning och immobilisering av förrymda tamdjur

kollage_ovrigauppdrag

Svårfångade eller förrymda tamdjur som hästar, nötkreatur, lamor och alpackor kan jag hjälpa till att infånga med hjälp av injektionsvapen. Infångning av mindre djur som hundar och fåglar lämpar sig ej med s k immobiliseringsteknik. De har alltför små träffytor för injektionspilen och är dessutom snabba och alltför rörliga. Med blåsrör kan läkemedel administreras på upp till 7–8 m avstånd, och med injektionsvapen kan pilen träffa större djur på upp till ca 30 m avstånd. För immobilisering av rovdjur och primater i hägn försöker jag alltid att på olika sätt att ”kamouflera” min identitet, som när schimpanserna på Ölands Djurpark blodprovades 2013.

05-02-04 Immobiliserad 140 kg vildsvinsugga