Om Bengt

kollagr_ombengt

Jag studerade till veterinär i Stockholm under åren 1965–70. Efter examen arbetade jag inledningsvis som lärare på den första djurvårdarutbildningen i Sverige, skrev ett foderkompendium, arbetade under ett år som laboratorieveterinär på SVA och sommartid som vikarierande distriktsveterinär, bl a i Norrköping.

Jag började med immobilisering av hjortdjur efter det att Rompun, ett nytt ”bedövningsmedel” blivit tillgängligt under sent 60-tal. Mycket tack vare denna nya teknik ”skapades” 1972 en tjänst som djurparksveterinär i Kolmårdens Djurpark.

Där har jag sedan arbetat heltid under 38 års tid, och under 28 av de åren var jag den ende heltidsanställde djurparksveterinären i Sverige. Från år 2000 till 2011 arbetade jag som chefveterinär på Kolmården, med Torsten Möller som tillkommen klinikveterinär.

Utöver arbetet på Kolmården så arbetade jag även, tillsammans med min hustru Barbro, 1–2 kvällar per vecka med smådjurspraktik i en liten klinik i bostaden i Strömsfors. Detta pågick under tiden 1979–2004.

Efter pensioneringen från Kolmården 2011 har jag fått förmånen att iordningställa en liten veterinärklinik i Himmelstalundsgymnasiets djurhus. Här behandlar jag nuförtiden främst hundar och katter men tar även emot mindre exotiska sällskapsdjur som burfåglar, kaniner, marsvin, smågnagare och reptiler. Mina ”specialområden” är kastreringar (honkattor via flanksnitt), tand- och munsaneringar, penntatueringar och mindre utvärtes operationer.

Jag kan också hjälpa till med id-märkningar, valpbesiktningar, vaccineringar samt sederingar för undersökning och behandling av ”svårhanterliga” djur, liksom avlivningar av alla typer av djur (alltid efter sedering).

Jag är fortfarande ansvarig veterinär för Rescue Center på Tropicarium i Kolmården och för Himmelstalundsgymnasiets exotiska smådjur (vilka dock ej visas offentligt), samt undervisar en del på några av gymnasiets kurser. 

Med mina erfarenheter av immobilisering av djur med hjälp av läkemedel och med hjälp av mina injektionsvapen och blåsrör, kan jag även hjälpa till med infångning av förrymd boskap, hjortar i hägn och andra vilda djur.