Övriga uppdrag

07-07-25 dissektion varg o vildsvin

djurkollageVisualisering av vilda djurs anatomi
Under nästan hela djurparkstiden har jag när möjlighet funnits utnyttjat nordiska djurparksdjur för anatomiska studier och dissektioner. Många djur har efter avlivning helkroppsfixerats med formalin i blodkärlssystemet och därefter dissekerats och fotograferats i naturlig kroppsställning.

Från 2005 har jag och Kolmårdens Djurpark haft förmånen att även utnyttja den stora CT-röntgenapparaten på CMIV på Universitetssjukhuset i Linköping för undersökning av såväl levande som preparerade döda djurparksdjur.

Dessa studier har resulterat i världsunika anatomiska bilder på vilda djur vilka används för såväl undervisning som visualiserande bildunderlag för jägarutbildning. Mina anatomiska bilder och illustrationer bidrar till att öka förutsättningarna för en djurvänlig jakt.

Infångning och immobilisering av förrymda tamdjur >>