Kurser / utbildning

Immobilisering

I mars 2018 avhålles den sista  kursen ”Immobilisering av djur med hjälp av injektionsvapen” på Kolmården under Bengts ledning.

Vill du veta mer om förutsättningarna för kursdeltagande eller kursplan för 2018 års immobiliseringskurs som hålls den 1-4 mars?

Kontakta mig per email: bengt.roken@gmail.com för detaljinformation.

Nedanstående bilder från 2014 och 2015 års immobiliseringskurser
13-01- Immobilisering kronhjort

13-01- Immobilisering algko

15-01-15 Laddningsovning_asa_Fahlman

15-01-15 Skjutovning_Dan-Inject

Undervisning om näringsbehov och utfodring
Jag har under många år undervisat om Vilda djurs näringsbehov och Utfodring av vilda djur för SLU-kurser (husdjursagronomer och Biolog och djurskyddsprogrammet) och på olika naturbruksgymnasier.

05-09-12 02e algkalvar ater kf

Undervisningen är komparativ och utgår från olika djurarters ”näringstyper” med jämförelse med domesticerade arters behov. Jag är speciellt intresserad av näringsbehov och sjukdomsprofylax hos hägnat vilt.

Se t ex Fem näringstyper >>

Hjortdjurens näringsbehov >>

samt Avmaskningspellets för älgar >>